Υστεροσκόπηση

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση:

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος με την οποία έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την εσωτερική κοιλότητα της μήτρας που ονομάζεται ενδομήτριο. Με τη χορήγηση αναισθησίας συνήθως, μία πάρα πολύ μικρή κάμερα διαμέτρου 3-5mm εισέρχεται δια μέσω του καναλιού του ενδοτραχήλου μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα. Με την εξέταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της μήτρας  για πολύποδες, συμφύσεις, κακοήθειας, για ύπαρξη διαφράγματος, ανωμαλιών διάπλασης της μήτρας και ινομυωμάτων.

Επεμβατική Υστεροσκόπηση:

Στην επεμβατική Υστεροσκόπηση με μια διαδικασία παρόμοια με τη διαγνωστική, χρησιμοποιώντας επιπλέον διάφορα εργαλεία (όπως ψαλίδι, ρεσεκτοσκόπιο) είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι παρακάτω παθήσεις:

  • Πολύποδες
  • Λύση συμφύσεων
  • Διάφραγμα μήτρας
  • Ινομυώματα που εντοπίζονται στην ενδομητρική κοιλότητα(υποβλεννογόνια)
  • Βιοψία υπό οπτικό έλεγχο από παθολογικές περιοχές.

Ειδικότερα, κατά την υστεροσκόπηση για αφαίρεση των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων, με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου μπορεί να γίνει η αφαίρεσή τους από τον κόλπο, χωρίς καμία απολύτως τομή στην κοιλιά.
Η υστεροσκόπηση υπερέχει της διαγνωστικής απόξεσης, οσόν αφορά την αφαίρεση πολυπόδων από την ενδομητρική κοιλότητα, αφού η απόξεση είναι θεωρητικά μια σχετικά <<τυφλή>> μέθοδος. Η υστεροσκόπηση είναι τέλος  μια μέθοδος ελάχιστα τραυματική, η ασθενής μένει στο νοσοκομείο 2-3 ώρες  μετά την επέμβαση, και επιστρέφει στις δραστηριότητές της την επόμενη μέρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.