Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα

Γυναικολογικό υπερηχογράφημα

Τι είναι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα;

Είναι μία απεικονιστική εξέταση με την οποία ελέγχου­με την ανατομία της μήτρας και των ωοθηκών. Χρησι­μοποιούμε ένα πομποδέκτη που εκπέμπει ήχους υψηλής συχνότητας και καθώς αυτοί αντανακλώνται από τα έσω γεννητικά όργανα, επιστρέφουν στην κάμερα, αναλύονται από υπολογιστή και δίνουν στην οθόνη την εικόνα της μή­τρας και των ωοθηκών.

Πότε και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται;

Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα μπορεί να γίνεται σε ετήσια βάση μαζί με τον προληπτικό έλεγχο. Αν στο μεσοδιάστημα των προληπτικών εξετάσεων παρουσιαστεί κάποιο γυναικολογικό πρόβλη­μα ή αν υπάρχει κάποια γνωστή γυναικολογική πάθηση υπό παρακολούθηση, τότε μπορεί να χρειαστεί να γίνουν περισσότερα υπερηχογραφήματα με συχνότητα την οποία καθορίζει η φύση του εκάστοτε προβλήματος.

Σε ποια φάση του κύκλου είναι καλύτερο να γίνεται το υπερηχογράφημα;

Είναι προτιμότερο να γίνεται στην πρώτη φάση του κύ­κλου και συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα μετά το τέ­λος της περιόδου, γιατί στη φάση αυτή είναι καλύτερη η απεικόνιση του ενδομητρίου και των ωοθηκών, με αποτέ­λεσμα να είναι πιο ακριβής η εξέταση. Σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις το υπερηχογράφημα μπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις του κύκλου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Είναι καλύτερα να γίνεται κοιλιακά η ενδοκολπικά;

Το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα γίνεται με τη χρήση ειδικής και ιδιαίτερα λεπτού πομποδέκτη, που τοποθε­τείται ενδοκολπικά και φθάνει σε μικρή απόσταση από τη μήτρα και τις ωοθήκες, με αποτέλεσμα η ευκρίνεια απεικόνισης να είναι ασύγκριτα καλύτερη σε σχέση με το κοιλιακό υπερηχογράφημα. Ο κοιλιακός έλεγχος γίνεται εξωτερικά στο κάτω μέρος της κοιλιάς και απαιτεί ειδική προετοιμασία ώστε η ουροδόχος κύστη να είναι τελείως γεμάτη. Πρέπει να αναφερθεί ότι η απόσταση του πομπο­δέκτη από τα γυναικολογικά όργανα, το ενίοτε παχύ κοι­λιακό τοίχωμα και η αδυναμία πλήρωσης της ουροδόχου κύστης επηρεάζουν αρνητικά την ευκρίνεια απεικόνισης. Σε νεαρές κοπέλες που δεν έχουν ακόμη σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και σε ηλικιωμένες γυναίκες με ατροφία και στενότητα κόλπου, εφαρμόζεται το κοιλιακό υπερηχογράφημα. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιστάται το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα ως πιο αξιόπιστη μέθοδος εξέτασης.

Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την εξέταση;

Το γυναικολογικό υπερηχογράφημα δεν περιλαμβάνει χρήση κανενός είδους ακτινοβολίας, παρά μόνο ήχων υψηλής συχνότητας, που δεν ενέχουν κανένα κίνδυνο για την υγεία. Ο ενδοκολπικός πομποδέκτης καλύπτεται με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα και η χρήση της είναι ακίνδυνη για την εξεταζόμενη γυναίκα. Σε μελέτες που έχουν γίνει το 95-99% των γυναικών αναφέρουν ότι πρό­κειται για μία ιδιαίτερα ανεκτή και ανώδυνη εξέταση.

Εξετάζομαι τακτικά και κάνω Τεστ Παπανικολάου. Είναι απαραίτητο να κάνω και υπερηχογράφημα;

Με το υπερηχογράφημα παίρνουμε πληροφορίες που δεν μπορεί να μας δώσει ούτε το Τεστ Παπανικολάου, ούτε η γυναικολογική εξέταση, επομένως, είναι προτιμότερο η ετήσια προληπτική εξέταση να συμπληρώνεται με ένα υπερηχογράφημα.

Είναι αναγκαίο μετά την εμμηνόπαυση;

Ακόμη και μετά την αναπαραγωγική περίοδο της ζωής μιας γυναίκας είναι δυνατόν να εμφανιστούν προβλήματα που αφορούν τη μήτρα και τις ωοθήκες και το υπερηχο­γράφημα βοηθάει στην πρώιμη διάγνωση και στην κατάλ­ληλη αντιμετώπιση τους. Ανάλογα με το ιστορικό, θα καθοριστεί πόσο συχνά και μέχρι ποια ηλικία είναι απαραίτητος ο ανάλογος έλεγχος.

Τι μπορεί να δείξει το υπερηχογράφημα;

Το υπερηχογράφημα μπορεί να είναι απόλυτα φυσιο­λογικό ή να εντοπίσει προβλήματα στις ωοθήκες (κύστη ωοθήκης, πολυκυστικές ωοθήκες κ.λπ.) ή στη μήτρα (ενδομητρικός πολύποδας, ινομυώματα κ.λπ.).

Τι είναι ακριβώς το γυναικολογικό υπερηχογράφημα Doppler;

Είναι ένας πιο εξειδικευμένος έλεγχος, που εφαρμόζε­ται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα (όπως ενδομητρικός πολύποδας, όγκος μήτρας, κύστη ωοθήκης κ.λπ.) με τον οποίο ελέγχουμε την αιμάτωση της συγκεκριμένης παθολογίας, ώστε να πάρουμε πληροφορίες για την καλοήθη ή μη φύση της.