Τοκετός

Πως αρχίζει ο τοκετος

Νέες αλλαγές γίνονται στο σώμα σας στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της εγκυμοσύνης, οι οποίες είναι σημάδια της επερχόμενης γέννας. Η έναρξη του τοκετού είναι μια μοναδική διαδικασία. Ο τοκετός σπάνια επέρχεται χωρίς προειδοποιητικά σημάδια. Η αναγνώριση και η κατανόηση αυτών των σημαδιών, θα σας βοηθήσει να ησυχάσετε από όποιους φόβους μπορεί να έχετε και να προετοιμαστείτε καλύτερα για τη διαδικασία του τοκετού.

 

Σημάδια τοκετού

Μερικές αλλαγές στο σώμα αποτελούν πρώιμα σημάδια ότι πλησιάζει ο τοκετός. Μπορεί να αισθάνε­στε ότι θέλετε να πηγαίνετε συχνότερα για ούρηση, καθώς το έμβρυο έχει κατέβει πιθανόν χαμηλά προς το οστέινο τμήμα της πυέλου σας και πιέζει περισσότερο την ουροδόχο κύστη. Όσο το έμβρυο κατεβαίνει πιο χαμηλά πιέζει τον τράχηλο της μήτρας, ο τράχη­λος αρχίζει να ανοίγει και το βύσμα της βλέννας που τον σφράγιζε ξεκολλά­ει. Όταν αυτό το βύσμα από βλέννα, αναμεμειγμένο με μικρή ποσότητα αίματος αποβάλλεται, αυτό λέγεται «επίδειξη». Ο τοκετός συνή­θως αρχίζει μέσα σε λίγες μέρες.

 

Τα νερά σας σπάνε

Μια συνήθως μεγάλη  ροή υγρού από τον κόλπο είναι σημάδι ότι οι μεμβράνες του αμνίου (ο «σάκος με τα νε­ρά») έχουν σπάσει. Τα νερά μπορεί να σπάσουν πριν αρ­χίσει ο τοκετός ή στη διάρ­κεια του πρώτου σταδίου του. Το αμνιακό υγρό συνή­θως είναι διαυγές. Αν το υγρό είναι σκούρο (πράσινο ή καφέ ) ή έχει δυσά­ρεστη μυρωδιά, το έμβρυο είναι πιθανό ότι κένωσε, πράγμα που μπορεί ν’ αποτε­λεί ένδειξη δυσφορίας του εμβρύου και να χρειαστεί σχετικά γρήγορη διεκπεραίωση του τοκετού. Μετά τη ρήξη των υμένων, εάν οι συσπάσεις δεν αρχίσουν μέσα σε 12 έως 24 ώρες, ο γιατρός ίσως σας προκαλέσει το­κετό, επειδή υπάρχει κίνδυ­νος λοίμωξης.

 

Δυνατές συσπάσεις

Στη διάρκεια των τριών τε­λευταίων μηνών της εγκυμο­σύνης, μπορεί να νιώθετε ακανόνιστες, ελαφριές, συνή­θως ανώδυνες συσπάσεις, που λέγονται συσπάσεις Braxton Hicks. Αυτός ο τύ­πος συσπάσεων δε σηματο­δοτεί την έναρξη του τοκετού, αλλά μάλλον βοηθάει να δια­ταθούν οι μύες της μήτρας, για να προετοιμαστούν για τον τοκετό. Συσπάσεις που προοδευτικά γίνονται δυνατότερες και παρουσιάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα είναι σημάδι τοκετού. Μερικές γυ­ναίκες νιώθουν τις συσπά­σεις του τοκετού σαν πόνο στο κάτω μέρος της κοιλιάς, που συνοδεύεται από σκλή­ρυνση των κοιλιακών τοιχω­μάτων, ένω άλλες νιώθουν έναν πόνο στο κάτω μέρος της πλά­της τους. Χρονομετρήστε τις συσπάσεις σας, μετρώντας από την αρχή της μιας, μέχρι την αρχή της άλλης. Αρχικά, οι συσπάσεις δεν είναι συ­χνές (μερικές φορές απέχουν 20 με 30 λεπτά η μια από την άλλη). Όταν οι συσπάσεις γίνονται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά κάθε 5 με 10 λεπτά, ο τοκετός συνήθως έχει αρχί­σει. Η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια των συσπάσε­ων θ’αυξηθούν, καθώς θα πλησιάζει η ώρα για τη γέν­νηση του μωρού σας.