Θεραπεία λεπτού ενδομητρίου με PRP

Για την επιτυχημένη εμφύτευση ενός εμβρύου απαιτείται ένα καλά αναπτυσσόμενο έμβρυο, το οποίο θα συναντήσει κατά τη μεταφορά και εναπόθεσή του, ένα δεκτικό ενδομήτριο. Στην κλινική πράξη είναι απαραίτητο το ενδομήτριο αυτό να αποκτήσει Για την επιτυχημένη εμφύτευση ενός εμβρύου απαιτείται ένα καλά αναπτυσσόμενο έμβρυο, το οποίο θα συναντήσει κατά τη μεταφορά και εναπόθεσή του, ένα δεκτικό ενδομήτριο. Στην κλινική πράξη είναι απαραίτητο το ενδομήτριο αυτό να αποκτήσει ένα επαρκές πάχος. ένα επαρκές πάχος.

Αν και η πάχυνση του ενδομητρίου εξασφαλίζεται με τη χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων, παρόλα αυτά υπάρχει ένας μικρός αριθμός γυναικών στις οποίες το ενδομήτριο δεν ανταποκρίνεται στην αγωγή και παραμένει λεπτό.

Ενδομήτριο: τι γνωρίζουμε

Το ενδομήτριο παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Είναι το στρώμα της μήτρας που θα υποδεχθεί το έμβρυο και η εμφύτευση αυτού εξαρτάται από την καλή αιμάτωση και προετοιμασία του ενδομητρίου, πράγματα που εξασφαλίζονται όταν αυτό αποκτήσει συγκεκριμένη όψη φτάνοντας στο κατάλληλο πάχος.

Η θεραπείαPRP είναι μια ανώδυνη διαδικασίαπου μπορεί να πργματοποιηθεί και στο χώρο τουΙατρείου. Λαμβάνεται από τον ασθενή μικρή ποσότητα αίματος από μία περιφερική φλέβα με διαδικασία όμοια με τυπική εξέταση αίματος. Ακολουθεί ειδική επεξεργασία (φυγοκέντρηση) όπου απομονώνονται τα αιμοπετάλια, τα οποία στη συνέχεια ενεργοποιούνται με χλωριούχο ασβέστιο προκειμένου να εκκρίνουν τους αυξητικούς παράγοντες που έχουν αποθηκευμένους στα κοκκία τους (PRP). Στο τέλος, εγχύεται το PRP με τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια ενδομητρικά με ένα λεπτό καθετήρα. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 10 λεπτά, είναι ανώδυνη, δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις και δεν εμφανίζει επιπλοκές.Ο ασθενής μπορεί να φύγει άμεσα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η εφαρμογή PRP (Platelet Rich Plasma) είναι μια νέα μέθοδος που χρησιμοποιείται πλέον και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με στόχο να αυξήσει περαιτέρω τα ποσοστά επιτυχίας. Μελέτες στο εργαστήριο έχουν δείξει πως η μεγάλη συγκέντρωση αυξητικών παραγόντων βοηθά ενεργά στην επούλωση και στην αναγέννηση των ιστών, στην αγγειογένεση και στον έλεγχο της φλεγμονής. Προσφάτως η ενδομητρική έγχυση PRP χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί το πάχος και η δεκτικότητα του ενδομητρίου. Το ερώτημα όμως ήταν μέχρι τώρα αν πράγματι αυτή η ενέργεια όντως βελτίωνε την κατάσταση του ενδομητρίου και τα αποτελέσματα της εξωσωματικής.

Αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι η αύξηση του πάχους του ενδομητρίου στις γυναίκες μετά την ενδομητρική χορήγηση PRP συνοδεύτηκε με αύξηση του ποσοστού των κυήσεων σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έλαβαν θεραπεία. Όπως βέβαια κάθε νέα μέθοδος θα χρειαστεί σειρά μελετών για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς της.