Πολυκυστικές Ωοθήκες

Πολυκυστικές Ωοθήκες(PCO) και Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών επηρεάζει το 10-15% των γυναικών. Ο όρος πολυκυστικές ωοθήκες, περιγράφει ωοθήκες οι οποίες περιέχουν πολλές μικρές κύστεις, διασκορπισμένες λίγο κάτω από την επιφάνεια των ωοθηκών. Αυτές οι κύστεις είναι ωοθυλάκια, που έχει σταματήσει η ανάπτυξή τους σε κάποιο στάδιο εξαιτίας μιας σειράς διαταραχών στις ορμόνες.

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών ορίζεται όταν η γυναίκα έχει δύο από τα τρία ευρήματα :
• Πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών τεκμηριωμένη με υπερηχογραφικά κριτήρια.
• Διαταραχές εμμηνορρυσίας (όλιγο ή και ανωοθυλακιορρηξία )
•Υπερανδρογοναιμία κλινική (ακμή, υπερτρίχωση) ή και βιοχημική (αύξηση του επιπέδου ανδρογόνων ορμονών στο αίμα)
Το σύνδρομο πρωτοπεριγράφτηκε το 1935 από τους γιατρούς Stein και Leventhal και κατά συνέπεια για πολλά χρόνια ήταν γνωστό ως ‘Σύνδρομο Stein-Leventhal’.