Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης

Χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης εγκυμοσύνης

6 - 8 εβδομάδες

• Κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού

• Υπερηχογράφημα (διακολπικό) για να διαπιστωθούν:

1) η θέση του σάκου της κύησης.

2) η ύπαρξη καρδιακής λειτουργίας.

3) ο αριθμός των εμβρύων.

4) σε πολύδυμες κυήσεις η χοριονικότητα.

Αν δεν εντοπίζεται υπερηχογραφικά ο σάκος της κυήσεως, γίνεται εργαστηριακός προσδιορισμός της β – χοριακής γοναδοτροπίνης σε 2 μετρήσεις (η δεύτερη μέτρηση 48 ώρες μετά την πρώτη) και επανέλεγχος με νέο υπερηχογράφημα.

• Προγραμματισμός εργαστηριακών εξετάσεων.

11 – 14 εβδομάδες

• Αυχενική διαφάνεια + PAPP-A για τον προσδιορισμό του κινδύνου για ύπαρξη χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

• Στο διάστημα αυτό μπορεί η έγκυος να υποβληθεί σε βιοψία τροφοβλάστης (χοριακών λαχνών), όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή ιστορικό γενετικά κληρονομούμενων παθήσεων.

• Μέτρηση του μήκους του τραχήλου σε γυναίκες με ιστορικό πρόωρου τοκετού.

16 εβδομάδες

• Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης εμβρύου.

• Μετά τις 16 εβδομάδες μπορεί η έγκυος να υποβληθεί σε αμνιοπαρακέντηση, όταν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες ή ιστορικό γενετικά κληρονομούμενων παθήσεων.

20 – 24 εβδομάδες

• Υπερηχογράφημα β’ επιπέδου για τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου.

• Μέτρηση του μήκους του τραχήλου σε γυναίκες με ιστορικό πρόωρου τοκετού.

• Επανάληψη ορολογικού ελέγχου και της έμμεσης Coombs σε Rhesus αρνητικές εγκύους.

26 – 28 εβδομάδες

• Καμπύλη γλυκόζης

• Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου.

• Σε Rhesus αρνητικές εγκύους, χορήγηση ανοσοπροφύλαξης εφόσον είναι αρνητική η έμμεση Coombs.

32 – 34 εβδομάδες

• Doppler

36 εβδομάδες

• Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου

38 εβδομάδες

• Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου

• Γυναικολογική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης και του μήκους του τραχήλου.

• Προγραμματισμός καισαρικής τομής σε εγκύους με ένδειξη για καισαρική τομή.

39 εβδομάδες

• Υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου.

• Γυναικολογική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης και του μήκους του τραχήλου.s.

40 εβδομάδες

• Παρακολούθηση ανά 3 ημέρες με καρδιοτοκογράφημα καi βιοφυσικό προφιλ.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα γενικό πλάνο παρακολούθησης μιας ανεπίπλεκτης εγκυμοσύνης. Η συχνότητα της παρακολούθησης της εγκύου, το είδος και η συχνότητα εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων ενδέχεται να τροποποιηθούν, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις από το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τον εργαστηριακό έλεγχο, τα υπερηχογραφικά και καρδιοτοκογραφικά ευρήματα.

Η έγκυος μέχρι την 32η εβδομάδα της εγκυμοσύνης προσέρχεται στο ιατρείο μια φορά το μήνα. Μεταξύ 32ης και 36ης εβδομάδας μια φορά ανά δεκαπενθήμερο και έπειτα ανά εβδομάδα. Σε κάθε επίσκεψη γίνεται υπερηχογράφημα για τον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου, λήψη της αρτηριακής πίεσης και έλεγχος του σωματικού βάρους.