Μαστογραφία

Συχνές ερωτήσεις για τη Μαστογραφία

Τι είναι η Μαστογραφία;

Μαστογραφία είναι μια ακτινολογική εξέταση του μαστού με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος.
Συγκεκριμένα, πρόκειται ακτινολογική εξέταση που μπορεί να εντοπίσει ακόμη και την ύπαρξη πολύ μικρού μεγέθους όγκων στο μαστό, όταν ακόμη δεν έχουν δώσει ακόμη, κανένα κλινικό εύρημα.

 

Πως γίνεται η Μαστογραφία;

Ο μαστός τοποθετείται στην ειδική θέση του μηχανήματος και συμπιέζεται ελαφρά.

Η απεικόνιση του μαστού στην κλασσική μαστογραφία γίνεται σε φιλμ, ενώ στην ψηφιακή μαστογραφία αντί για φιλμ χρησιμοποιείται ψηφιακός ανιχνευτής και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

 

Πονάει η μαστογραφία;

Κατά τη μαστογραφία, πρέπει να ασκηθεί μια ελαφρά πίεση του μαστού για να εξασφαλιστεί μια ικανοποιητική απεικόνιση του. Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πυκνός απαιτείται μεγαλύτερη πίεση, η οποία μπορει και να προκαλέσει πόνο.

 

Γιατί πρέπει να κάνω μαστογραφία;

Μια γυναίκα πρέπει να κάνει μαστογραφία όχι για να μην πάθει καρκίνο, αλλά για να τον ανακαλύψει σε πολύ αρχικό στάδιο, οπότε η αντιμετώπιση είναι λιγότερο επώδυνη, αλλά και η πρόγνωση καλύτερη.

 

Ποιες είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε από τη Μαστογραφία;

Η μαστογραφία μας δίνει πληροφορίες για τα ψηλαφητά ογκίδια αλλά ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλύψει μη ψηλαφητές ανωμαλίες που η ίδια η γυναίκα ή ο ιατρός της δεν μπορούν να ψηλαφήσουν.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της μαστογραφίας είναι η ικανότητα της να απεικονίζει όγκους μικρότερους του 0,5 εκατοστά. Δηλαδή, σε στάδιο που λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του και κάποιες φορές λόγω θέσης (στο πίσω μέρος του μαστού, προς το θωρακικό τοίχωμα) δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με την κλινική εξέταση. Άλλο εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα απεικόνισης μικροαποτιτανώσεων (εναποθέσεις ασβεστίου), οι οποίες ανάλογα με τη μορφολογία τους,  πολλές φορές υποδηλώνουν κακοήθεια.

Η μέση διάμετρος ογκιδίου που ανευρίσκεται στις γυναίκες που κάνουν τακτικά μαστογραφία είναι 1 εκατοστό, ενώ σε γυναίκες που κάνουν για πρώτη φορά μαστογραφία είναι το 1,5 εκατοστά.

Το αντίστοιχο μέγεθος ογκιδίου που ανευρίσκεται στις γυναίκες που κάνουν τακτικά αυτοεξέταση είναι 2 εκατοστά.

Το μέγεθος του ογκιδίου που  ανευρίσκεται τυχαία είναι κατά μέσον όρο 3,5 εκατοστά!

 

Είναι επικίνδυνη η Μαστογραφία;

Παρ’ όλο που κατά την εξέταση χρησιμοποιείται ακτινοβολία, δεν είναι επικίνδυνη, αφού οι σύγχρονοι μαστογράφοι χρησιμοποιούν πολύ μικρή δόση ακτινοβολίας, η οποία δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας.

Κάθε πότε πρέπει να κάνει η γυναίκα Μαστογραφία για προληπτικό έλεγχο;

Η πρώτη μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται σε ηλικία μεταξύ 35 και 40 ετών και αποτελεί τη μαστογραφία αναφοράς για τις μελλοντικές εξετάσεις.

Από τα 40 έως τα 50 χρόνια, ανάλογα με την πυκνότητα του μαζικού αδένα συστήνεται μαστογραφικός έλεγχος ανά έτος ή διετία.

Μετά την ηλικία των 50 ετών επιβάλλεται η εξέταση να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο.

 

Η μαστογραφία γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα του κύκλου;

Συστήνεται η περίοδος μεταξύ 4ης έως 12ης ημέρας του κύκλου, για να αποφευχθεί η πιθανότητα μιας αδιάγνωστης εγκυμοσύνης και επιπλέον γιατί ο μαστός είναι μαλακός και λιγότερο επώδυνος.

Μπορεί να κάνει μια γυναίκα Μαστογραφία σε ηλικία μικρότερη των 30 ετών;

Ναι, η γυναίκα μπορεί να κάνει μαστογραφία σε νεαρή ηλικία αλλά μόνο εφόσον υπάρχει υποψία για κακοήθεια.

Και αυτό επειδή στις ηλικίες κάτω των 30 ετών:

• Ο μαστός είναι πλούσιος σε αδενικό ιστό, άρα πυκνός στη μαστογραφία, κατά φυσική συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας.

• Ο μαζικός αδένας σε αυτές τις ηλικίες είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση του σε αυτή, εφόσον δε συντρέχει σοβαρός λόγος.

 

Έχω κάνει προσθετική μαστού (ενθέματα σιλικόνης), να κάνω μαστογραφία;

Η μαστογραφία είναι απαραίτητη και εξίσου χρήσιμη και στις γυναίκες που έχουν κάνει προσθετική μαστού. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται ειδική τεχνική για να απεικονιστεί ο μαζικός αδένας.

Η σιλικόνη δεν κινδυνεύει να “σπάσει” με τη μαστογραφία.

Επιπλέον, κάθε γυναικά που επιθυμεί να κάνει για προσθετική μαστού, θα πρέπει προτού αποφασίσει μπει στο χειρουργείο, να φροντίσει να κάνει έναν πλήρη έλεγχο για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε βλάβης.