Λαπαροσκόπηση

Τί είναι η λαπαροσκόπηση;

Λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική μέθοδος η οποία μέσω μικρών οπών στο κοιλιακό τοίχωμα  χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία  ελέγχονται  απ’ ευθείας τα όργανα της κοιλιάς και πραγματοποιούνται επεμβάσεις που διαφορετικά θα χρειαζόντουσαν χειρουργικές τομές.

Πως γίνεται η λαπαροσκόπηση;

Υπό γενική αναισθησία η λαπαροσκόπηση ξεκινάει με μια μικρή τομή περίπου ενός εκατοστού κάτω από τον ομφαλό. Μέσα από την τομή αυτή περνάει αρχικά μια λεπτή βελόνα που χρησιμεύει στο «φούσκωμα» της κοιλιάς με αέριο (διοξείδιο του άνθρακα). Περίπου 2 με 3 λίτρα από αυτό το αέριο εισέρχονται στην κοιλιά και μ’ αυτόν τον τρόπο τo κολιακό τοιχώμα διατείνεται, ώστε να δύναται να πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Εν συνεχεία εισέρχεται το λαπαροσκόπιο το οποίο αποτελείται από ένα λεπτό σωλήνα διαμέτρου 5 ή 10 χιλιοστών στον οποίο είναι ενσωματωμένη μια μικρή κάμερα.

Όταν εισαχθεί το λαπαροσκόπιο τότε ο χειρούργος έχει την δυνατότητα να εξετάσει τα πυελικά όργανα από ένα monitor τηλεόρασης όπου μεταφέρεται η εικόνα μέσω της μικρής κάμερας που εφαρμόζεται πάνω σ’ αυτό.

Με την λαπαροσκόπηση ο γιατρός είναι σε θέση να δει με λεπτομέρεια όλα τα όργανα που βρίσκονται στην πύελο όπως τη μήτρα, τους συνδέσμους της, τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες, την ουροδόχο κύστη, το περιτόναιο που καλύπτει τα πυελικά όργανα, το ήπαρ και να πάρει μια γενική άποψη του λεπτού και του παχέος εντέρου.

Μετά το τέλος της λαπαροσκόπησης όλο το αέριο που αρχικά εισήχθη στην κοιλιά απελευθερώνεται και η κοιλιά επιστρέφει στο φυσιολογικό της μέγεθος.

Η λαπαροσκόπηση εκτός από διαγνωστικούς λόγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διενέργεια κάποιας λαπαροσκοπικής χειρουργικής επέμβασης. Στην περίπτωση αυτή και ενώ η κοιλιά είναι διατεταμένη μετά την εισαγωγή του αερίου, 2 ή 3 λεπτοί σωλήνες(τροκάρ) μπορεί να εισέλθουν στο κατώτερο μέρος της κοιλιάς. Μέσα απ’ αυτούς τους σωλήνες ο χειρούργος μπορεί να εισάγει κάποια χειρουργικά εργαλεία (όπως λαπαροσκοπικά ψαλίδια, λαβίδες και διαθερμία) και να πραγματοποιήσει την κατάλληλη επέμβαση.

Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά απο μια λαπαροσκόπηση;

Οι πιθανές επιπλοκές της  λαπαροσκόπησης εξαρτώνται από το αν αυτή πραγματοποιήθηκε για διαγνωστικούς λόγους ή για θεραπευτικούς. Μετά από μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι αρκετά σπάνιες. Παράγοντες που μπορεί να τις καταστήσουν πιο πιθανές είναι κάποια προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά ή κάποιες πυελικές συμφύσεις.

Οι πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνουν τραύμα σε κάποιο αγγείο ή σε κάποιο πυελικό όργανο όπως έντερο ή ουροδόχο κύστη. Οι σοβαρές επιπλοκές μετά από μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση κυμαίνονται μεταξύ 1 με 2 στις 1000 λαπαροσκοπήσεις.

Όσον αφορά τις λαπαροσκοπήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται για θεραπευτικούς λόγους, στις πιθανές επιπλοκές εξαιτίας της λαπαροσκόπησης προστίθεται και κάποιο ποσοστό πιθανών επιπλοκών που μπορεί να συμβούν εξαιτίας της λαπαροσκοπικής επέμβασης στην οποία υποβάλλεται η ασθενής. Η συχνότητα αυτών των επιπλοκών είναι και πάλι σχετικά μικρή και εξαρτάται εκτός από την αρτιότητα της χειρουργικής τεχνικής, απ’ την παρουσία πυελικών συμφύσεων, ενδομητρίωσης και του σωματικού βάρους της γυναίκας.

Γιατί πραγματοποιείται η διαγνωστική λαπαροσκόπηση;

Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι χρήσιμη μέθοδος με την οποία μπορεί να διαγνωστούν καταστάσεις που προκαλούν πόνο στην πυέλου, πόνο κατά την σεξουαλική επαφή ή αιτίες υπογονιμότητας. Παθήσεις οι οποίες μπορεί να διαγνωστούν με τη λαπαροσκόπηση είναι ενδομητρίωση, χρόνια πυελική φλεγμονή, αποφραγμένες σάλπιγγες, εξωτερικά ινομυώματα, παθήσεις των ωοθηκών κ.α.

Τί άλλο μπορεί να επιτευχθεί με τη λαπαροσκόπηση;

Κάθε λαπαροσκόπηση για οποιοδήποτε λόγο και αν πραγματοποιείται το λιγότερο που τουλάχιστον μπορεί να προσφέρει είναι χρήσιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την πύελο της γυναίκας. Στις μέρες μας η λαπαροσκόπηση έχει και άλλες εφαρμογές εκτός από διαγνωστικό μέσο. Με τη λαπάροσκόπηση μπορεί να επιτευχθεί:

  • Λαπαροσκοπικός έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων.
  • Λαπαροσκοπική απολίνωση των σαλπίγγων (επέμβαση στείρωσης για μόνιμη αντισύλληψη).
  • Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Λαπαροσκοπικός έλεγχος της βατότητας των σαλπίγγων.

Στην περίπτωση που μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση γίνεται για να διερευνήσει τη βατότητα των σαλπίγγων, τότε ένα κατάλληλο χρωστικό διάλυμα χρησιμοποιείται για να το πετύχει. Αυτό το χρωστικό διάλυμα, εισάγεται μέσω ενός λεπτού σωλήνα διαμέσου του τραχήλου της μήτρας μέσα στην κοιλότητα της μήτρας, περνά στις σάλπιγγες και αν οι σάλπιγγες είναι διαβατές τότε ο γιατρός που πραγματοποιεί τη λαπαροσκόπηση θα διαπιστώσει ότι το χρωστικό διάλυμα θα περάσει ελεύθερα από τα ανοιχτά στόμια των σαλπίγγων.

Λαπαροσκοπική απολίνωση των σαλπίγγων.

Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφτηκε και για την διαγνωστική λαπαροσκόπηση αλλά στην περίπτωση αυτή ο χειρούργος επιπλέον θα εισάγει ένα λεπτό σωλήνα, συνήθως λίγο πιο πάνω απο την ηβική σύμφυση μέσω του οποίου θα περάσει κάποια ειδική λαβίδα. Η λαβίδα αυτή φέρει κάποια ειδικά κλιπ τα οποία κάτω από λαπαροσκοπικό έλεγχο τοποθετούνται στην αρχή των σαλπίγγων φράζοντας τον αυλό τους.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Όπως περιγράφτηκε και αλλού είναι δυνατόν κατά τη λαπαροσκόπηση να εισαχθούν 2 με 3 λεπτοί σωλήνες χαμηλά στην κοιλιά της γυναίκας μέσω των οποίων κατάλληλα εργαλεία μπορεί να εισαχθούν. Μια ποικιλία από χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν με αυτό τον τρόπο που διαφορετικά θα χρειαζόντουσαν μεγάλες χειρουργικές τομές. Μερικές από τις επεμβάσεις οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι καυτηρίαση ενδομητριακών εστιών, λύση πυελικών συμφύσεων, αφαίρεση κυστών ωοθήκης, διάτρηση μικρών κύστεων πολυκυστικών ωοθηκών, αφαίρεση έκτοπων κυήσεων, αφαίρεση σαλπίγγων, ολικές ή υφολικές υστερεκτομές κ.α.

Τί θα αισθάνομαι μετά από τη λαπαροσκόπηση;

 

Τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να διαπιστώσετε κάποιον κοιλιακό πόνο ή κάποια ενόχληση σε έναν από τους ώμους σας.

Αυτές οι ενοχλήσεις προκαλούνται από κάποια ποσότητα αερίου η οποία είναι παγιδευμένη μέσα στην κοιλιά  και στις επόμενες ώρες θα απορροφηθεί και θα απομακρυνθεί από τον οργανισμό σας. Μερικά βήματα μόλις είστε σε θέση να περπατήσετε θα βοηθήσουν ώστε ν’ απαλειφθεί αυτή η ενόχληση.

Όσον αφορά τα ράμματα των μικρών τομών που έγιναν στην κοιλιά σας, αυτά συνήθως είναι απορροφήσιμα και πέφτουν από μόνα τους. Όταν θα πάτε σπίτι θα μπορεί για μερικές μέρες να έχετε κάποιο ελαφρά αιματηρό έκκριμα από τον κόλπο που καμιά φορά μπορεί να κρατήσει μέχρι και 7 με 10 μέρες. Για να μειωθεί ο κίνδυνος φλεγμονής προτείνουμε να αποφύγετε την επαφή για όσο διάστημα αυτό διαρκεί. Ο γιατρός  θα συζητήσει μαζί σας τα αρχικά ευρήματα της λαπαροσκοπικής εξέτασης και θα σας προτείνει την κατάλληλη αγωγή αν χρειάζεται.

Πότε μπορώ να πάω σπίτι;

Στη διαγνωστική λαπαροσκόπηση, στη λαπαροσκόπηση για έλεγχο της βατότητας των σαλπίγγων και στη λαπαροσκόπηση για απολίνωση σαλπίγγων μπορείτε να πάτε σπίτι την ίδια μέρα εφόσον η μετεγχειρητική σας πορεία το επιτρέπει. Σε μια όμως  πιο εκτεταμένη λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση συνήθως θα είστε σε θέση να πάρετε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Πότε θα μπορώ να ξεκινήσω τις καθημερινές μου δραστηριότητες;

Ίσως χρειαστεί να πάρετε μερικές μέρες άδεια απ’ τη δουλειά σας. Μετά από 5-6 μέρες όμως θα είστε σε θέση να επιστρέψετε στην εργασία σας. Όσον αφορά τη σεξουαλική επαφή αυτή μπορεί να ξεκινήσει το γρηγορότερο εφόσον δεν υπάρχει κολπικό έκκριμα. Αυτό που πρέπει επίσης να θυμάστε είναι επειδή θα’χετε υποβληθεί σε γενική αναισθησία δεν θα πρέπει να οδηγήσετε αυτοκίνητο για τουλάχιστον 24 ώρες.