Συμπτώματα

Κάποια από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον καρκίνο του μαστού είναι τα εξής:

  • Εξόγκωμα, ογκίδιο ή σκλήρυνση στην ευρύτερη περιοχή του μαστού ή/και της μασχάλης.
  • Έκκριση υγρών ή αίματος από τη θηλή του μαστού.
  • Διόγκωση λεμφαδένων της μασχάλης.
  • Έλξη του δέρματος ή της θηλής προς το εσωτερικό του μαστού (εισολκή δέρματος).
  • Αλλοιώσεις του δέρματος (όψη φλοιού πορτοκαλιού).
  • Ερυθρότητα, φλόγωση, ευαισθησία ή πόνοι στο στήθος.

Σε αρχικό στάδιο ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει συμπτώματα(ανιχνεύεται μόνο με τη μαστογραφία). Αργότερα μπορεί να εμφανιστεί ψηλαφητό μόρφωμα, αλλοιώσεις του δέρματος, εισολκή ή έκκριμα θηλής. Αν η γυναίκα δεν δώσει σημασία στα προαναφερθέντα συμπτώματα τότε μπορεί να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης νόσου, όπως πόνους στα οστά, μεγάλη ψηλαφητή  διόγκωση του μαστού, αδυναμία καταβολή κ.α.

Αυτό που πρέπει βέβαια να τονιστεί είναι ότι η παρουσία των παραπάνω συμπτωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα και την ύπαρξη καρκίνου, αλλά ή εμφάνισή τους θα πρέπει να οδηγεί την κάθε γυναίκα στο γιατρό της, ώστε να εξετασθεί και να υποβληθεί στη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.