Εγκυμοσύνη

Εγκυμοσύνη είναι η περίοδος που ξεκινάει από τη γονιμοποίηση ενός ή σπανιότερα περισοτέρων ωαρίων μέχρι και τη γέννηση.

Μία φυσιολογική εγκυμοσύνη διαρκεί περίπου 40 εβδομάδες από την τελευταία περίοδο (ή 38 εβδομάδες μετά τη γονιμοποίηση του ωαρίου).

Η εμπειρία της εγκυμοσύνης είναι ίσως από τις σημαντικότερες στη ζωή της κάθε γυναίκας και οι αλλαγές που συντελούνται τόσο σε σωματικό όσο και στο ψυχικό-συναισθηματικό επίπεδο της μέλλουσας μητέρας είναι τεράστιες.