Δωρεά ωαρίων

Ποιες είναι οι γυναίκες που χρειάζονται δανεικά ωάρια;

Κυρίως είναι αυτές που δεν έχουν ωάρια ή αυτά που υπάρχουν είναι λίγα και κακής ποιότητας όπως στις γυναίκες μεγάλης αναπαραγωγικής ηλικίας. Επίσης γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια δηλαδή εκείνες που σταματάει η περίοδος τους πριν τα 40 που οφείλεται συνήθως σε αυτοάνοσα νοσήματα, γενετικά νοσήματα όπως Turner syndrome, εύθραστο Χ κ.α. Τέλος ασθενείς με καρκίνο που έχουν υποβληθεί σε χημειο-θεραπεία ή άκτινο-θεραπεία με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη οι ωοθήκες τους.

 

Πώς συλλέγονται τα ωάρια;

Η δότρια ωαρίων πριν την διαδικασία θα υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο όπου παίρνουμε αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, γίνονται εξετάσεις αίματος όπως ορίζει ο νέος νόμος και γυναικολογική εξέταση. Αν η κατάσταση της υγείας της είναι καλή εν συνεχεία θα πάρει ορμονική θεραπεία για 10- 12 ημέρες για την διέγερση των ωοθηκών της όπως ακριβώς σε έναν κανονικό κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μετά από υπερηχογραφική παρακολούθηση των ωοθυλακίων θα γίνει η ωοληψία και την ίδια ημέρα θα γονιμοποιηθούν τα ωάρια με το σπέρμα του συζύγου/συντρόφου της λήπτριας. Η επώαση των εμβρύων θα γίνει για 3 ή 5 ημέρες και τα έμβρυα θα μεταφερθούν στην μήτρα της λήπτριας με μία απλή διαδικασία που λέγεται εμβρυομεταφορά αφού φυσικά προετοιμάσουμε κατάλληλα το ενδομήτριο. Σε μια μορφολογικά φυσιολογική μήτρα η επιτυχία της μεθόδου είναι 50-60% σε κάθε εμβρυομεταφορά.

 

Ποιο είναι το νομικό καθεστός;

Η Ελληνική νομοθεσία ενώ είναι αρκετά φιλελεύθερη σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής ένωσης παράλληλα θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο τήρησης κανόνων όπου προστατεύουν το ζευγάρι και την δότρια. Σύμφωνα με τον νόμο η ταυτότητα του ατόμου που έχει δωρίσει ωάρια δεν θα γίνεται γνωστή στους συμβαλλόμενους γονείς (anonymity).Η διαδικασία επιτρέπεται μέχρι την συμπλήρωση 50 ετών της λήπτριας. Ο νόμος επιβάλλει μια σειρά αιματολογικών εξετάσεων της δότριας που να διασφαλίζουν την υγεία της λήπτριας και του εμβρύου που θα προκύψει. Επίσης ορίζει συγκεκριμένη αμοιβή για την δότρια λόγω απουσίας από την εργασία της και λόγω βιολογικής καταπόνησης.

 

Συμπεράσματα

Η δωρεά ωαρίων δίνει την δυνατότητα σε γυναίκες που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να μείνουν έγκυες να ολοκληρώσουν την οικογένειά τους. Τα διλήμματα που έχουν οι λήπτριες αφορούν περισσότερο την υγεία του παιδιού που θα προκύψει. Όπως γνωρίζουμε τα ωάρια μιας γυναίκας άνω των 40 έχουν μεγάλες πιθανότητες χρωμοσωμικών ανωμαλιών και σοβαρών προβλημάτων υγείας για το παιδί. Άρα η γυναίκα ωφελείται από ένα υγιές μωρό αφού τα ωάρια προέρχονται από γυναίκες νεαρής ηλικίας. Ο σύγχρονος προγεννητικός έλεγχος των εμβρύων είτε στο εργαστήριο είτε στην εγκυμοσύνη δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας για τους νέους γονείς. Επίσης η κυοφορία των εννέα μηνών θα προσφέρει στην μητέρα την απίστευτη εμπειρία της εγκυμοσύνης και του τοκετού και έτσι την αιώνια σύνδεσή της με το παιδί της. Το Institute of Life IASO μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ευρώπη παρέχει στο ζευγάρι όλες τις νομικές και κλινικές πληροφορίες γύρω από την δωρεά ωαρίων που να διασφαλίζουν την μελλοντική οικογένεια.