Μέθοδοι φραγμού

Οι μέθοδοι φραγμού είναι:

• Το προφυλακτικό (ανδρικό και γυναικείο)
• Το κολπικό διάφραγμα
• Η τραχηλική καλύπτρα
• Ο τραχηλικός σπόγγος
• Τα σπερματοκτόνα

Τα προφυλακτικά (ανδρικό και γυναικείο) αποτελούν τις μόνες αντισυλληπτικές μεθόδους που παρέχουν προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ παράλληλα μειώνουν και τον κίνδυνο για τη δημιουργία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

 

Ανδρικό προφυλακτικό

Σήμερα κυκλοφορούν 2 τύποι προφυλακτικών, από latex και πολυουρεθάνη. Τα προφυλακτικά από πολυουρεθάνη πλεονεκτούν γιατί είναι λεπτότερα, άοσμα, υποαλλεργικά, δεν επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και είναι συμβατά με κάθε τύπο λιπαντικού.

Υπολείπονται ελαφρά σε ανθεκτικότητα σε σύγκριση με τα προφυλακτικά από latex.
Τα προφυλακτικά από latex δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με ελαιώδη λιπαντικά.
Η αποτυχία της μεθόδου, εξαρτάται από την ορθή χρήση τους και κυμαίνεται από 2-17%.
Τα πλεονεκτήματα του ανδρικού προφυλακτικού είναι ότι προστατεύει από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, προσφέρει μεγάλη αντισυλληπτική προστασία όταν χρησιμοποιείται σωστά και είναι ευρέως διαθέσιμο.

 

Γυναικείο προφυλακτικό

Είναι μια θήκη από πολυουρεθάνη με δυο δακτυλίους στα άκρα. Ο εσωτερικός δακτύλιος είναι κλειστός, καλύπτει τον τράχηλο και στηρίζεται στο τοίχωμα του κόλπου. Ο εξωτερικός δακτύλιος είναι ανοιχτός, με μεγαλύτερη διάμετρο και καλύπτει μέρος από τα μικρά και μεγάλα χείλη. Παρέχει προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Η αντισυλληπτική προστασία που παρέχει είναι μικρότερη από αυτή του ανδρικού προφυλακτικού.

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το κόστος, η ανάγκη καθαρισμού και αποστείρωσης και η εμφάνιση του εξωτερικού δακτυλίου.

 

Κολπικό διάφραγμα

Έχει σχήμα θόλου με έναν εσωτερικό δακτύλιο που το στηρίζει στο τοίχωμα του κόλπου. Είναι σχεδιασμένο για να συγκρατεί σπερματοκτόνο κρέμα ή τζελ στο τραχηλικό στόμιο.
Κυκλοφορεί σε διάφορα μεγέθη και η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους απαιτεί τη βοήθεια του γυναικολόγου.

Τοποθετείται μέχρι και 6 ώρες πριν από τη σεξουαλική επαφή και μπορεί να παραμείνει μέχρι και 6 ώρες μετά, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραμένει για περισσότερες από 24 ώρες.
Η αποτυχία της μεθόδου κυμαίνεται από 6-20%.
Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η δυσκολία στην εφαρμογή, το γεγονός ότι δεν προστατεύει από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ η συχνή του χρήση μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα των ουρολοιμώξεων.

 

Τραχηλική καλύπτρα

Καλύπτει όπως και το διάφραγμα, μόνο το τραχηλικό στόμιο. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με με σπερματοκτόνα. Μπορεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι και 8 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή.
Η αποτυχία της μεθόδου κυμαίνεται από 9-20% σε άτοκες.

Σε πολύτοκες η αποτυχία της μεθόδου είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω της αδυναμίας να διατηρηθεί στη θέση του.
Δεν παρέχει προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

 

Κολπικός σπόγγος

Ο κολπικός σπόγγος στη μια επιφάνεια είναι κοίλος για να εφαρμόζει στο τραχηλικό στόμιο, ενώ στην άλλη πλευρά έχει ταινία για την εύκολη αφαίρεση του. Είναι εμποτισμένος με σπερματοκτόνο.
Είναι αποτελεσματικός για 24 ώρες από την τοποθέτηση του και πρέπει να παραμείνει στη θέση του για τουλάχιστον 6 ώρες μετά τη σεξουαλική επαφή.

Η αποτυχία της μεθόδου κυμαίνεται από 9-20% στις άτοκες, ενώ στις γυναίκες που έχουν γεννήσει κυμαίνεται από 20-40%.
Δεν προφυλάσσει από από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.

 

Σπερματοκτόνα

Δρουν σαν χημικοί φραγμοί, ασκώντας τοξική επίδραση στα σπερματοζωάρια, αλλά και μηχανικά εμποδίζοντας την είσοδο των σπερματοζωαρίων στο τραχηλικό στόμιο.
Κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές (κρέμα, υπόθετο, αφρός). Συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες άλλες αντισυλληπτικές μεθόδους.
Η αποτυχία της μεθόδου είναι 18-29%%.
Δεν παρέχουν προστασία από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
Η συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του κόλπου και του αιδοίου, ενώ ενοχοποιείται για αυξημένη συχνότητα μικροβιακής κολπίτιδας.