Αντισύλληψη

Τι είναι η αντισύλληψη;

Με τον όρο αντισύλληψη εννοούμε όλες τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της σύλληψης, με τρόπο παροδικό και αναστρέψιμο.
Οι μόνιμες μέθοδοι αντισύλληψης (απολίνωση ή απόφραξη των σαλπίγγων, απολίνωση των σπερματικών πόρων) ονομάζονται στειροποίηση.

Η επείγουσα αντισύλληψη είναι η θεραπεία που χορηγείται στις περιπτώσεις που υπήρξε σεξουαλική επαφή χωρίς ή με ελλιπή προφύλαξη, ή όταν απέτυχε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αντισύλληψης (π.χ. έσπασε το προφυλακτικό).

 

Ποιες μέθοδοι αντισύλληψης υπάρχουν;

  • Οι μέθοδοι φραγμού
  • Το ενδομητρικό σπείραμα
  • Η ορμονική αντισύλληψη (αντισσυληπτικά δισκία, κολπικός δακτύλιος)
  • Η στειροποίηση
  • Η επείγουσα αντισσύληψη
  • οι φυσικές μέθοδοι

 

Πως γίνετε η επιλογή της κατάλληλης αντισυλληπτικής μεθόδου;

Δεν υπάρχει ιδανική αντισυλληπτική μέθοδος, η οποία να παρέχει 100% προστασία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παρενέργειες από όλες τις γυναίκες.

Για την επιλογή της κατάλληλης αντισυλληπτικής μεθόδου για κάθε γυναίκα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

• Η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου,
• Οι πιθανές παρενέργειες,
• Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας, που μπορεί να αποτελούν αντένδειξη για τη χρήση κάποιας μεθόδου,
• Το κόστος,
• Η δυνατότητα της γυναίκας να κάνει σωστή εφαρμογή της κάθε μεθόδου,
• Η αποδοχή της μεθόδου από τη γυναίκα και το σύντροφο της,
• Η αντιστρεψιμότητα της μεθόδου.

 

Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου;

Δε μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, επειδή στις περισσότερες μεθόδους το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από τη σωστή εφαρμογή.