Κολποσκόπηση

Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια απλή διαδικασία που επιτρέπει την πιο λεπτομερή εξέταση του τραχήλου για τον εντοπισμό  παθολογικών περιοχών.

Η διενέργεια μιας κολποσκόπησης είναι παρόμοια με αυτή της λήψης ενός τεστ Παπανικολάου και δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη ενόχληση, επειδή το κολποσκόπιο μένει έξω από τον κόλπο.

Για την κολποσκόπηση θα ξαπλώσετε στο ειδικό κρεβάτι στην ίδια θέση όπως και στο τεστ Παπανικολάου. Ένα μητροσκόπιο θα εισαχθεί μαλακά στον κόλπο έτσι ώστε να γίνει ο τράχηλος ορατός. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει ταυτόγχρονα λήψη τεστ Παπανικολάου. Είναι πιθανό να διαβραχεί ο κόλπος και ο τράχηλός  με διάφορα υγρά διαλύματα για τον καλύτερο εντοπισμό των παθολογικών περιοχών.

Αν η κολποσκόπηση αποβεί αρνητική αυτό που θα συμβεί εξαρτάται από το αποτέλεσμα του τραχηλικού επιχρίσματος. Ο ιατρός θα σας εξηγήσει τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετωπίσης. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση είναι πολύ πιθανό να ληφθεί μικρό δείγμα από την περιοχή της βλάβης (βιοψία).