Τρόπος μετάδοσης

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ HPV

Απαιτείται άμεση επαφή με δέρμα ή με βλεννογόνο, των αλλοιώσεων από HPV, για να μεταφερθεί ο ιός. Η απλή όμως μεταφορά του ιού από άτομο σε άτομο δεν είναι συνήθως ικανή να δημιουργήσει φλεγμονή. Πρέπει να υπάρξει τριβή και να προκύψουν μικροτραυματισμοί για να εισχωρήσει ο ιός στο επιθήλιο. Γι’ αυτό, η σεξουαλική επαφή (κολπική ή πρωκτική) αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο μετάδοσης για τους HPV. Άλλοι τύποι σεξουαλικής επαφής (τριβή των γεννητικών οργάνων με το χέρι ή μεταξύ τους, στοματογεννητική επαφή) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε φλεγμονή, εφόσον υπάρχουν αμυχές στο επιθήλιο και το ανοσοποιητικό σύστημα δεν λειτουργήσει καλά, θεωρούνται όμως σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης.

 

Τρόποι μετάδοσης των γεννητικών HPV

Είναι πιο πιθανό να κολλήσετε HPV από:

  • Κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό
  • Πρωκτική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό

 

Υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να κολλήσετε:

  • Με κολπική ή πρωκτική επαφή με προφυλακτικό
  • Με στοματογεννητική επαφή
  • Με έντονη τριβή της γεννητικής χώρας με γεννητικά όργανα, μολυσμένα αντικείμενα (sex toys) ή δάχτυλα

 

Έχετε πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσετε:

  • Από κοινή χρήση πετσετών

 

Δεν πρόκειται να κολλήσετε HPV:

  • Από το κάθισμα μιας τουαλέτας
  • Από πόμολα, χειρολαβές, βρύσες κ.λπ.
  • Από ένα κατοικίδιο ζώο